Εκδόσεις

Οι συγγραφικές ομάδες των καθηγητών μας έχουν καταρτίσει βιβλία - βοηθήματα σε όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων και των κατευθύνσεων.

Τα βιβλία - βοηθήματα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μας, ανανεώνονται κάθε χρόνο και μαζί με τα σχολικά βιβλία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των μαθητών μας (Δεν χρειάζεται κανένα άλλο εξωσχολικό βιβλίο).