Πρόγραμμα Σπουδών
A’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Άλγεβρα3
Γεωμετρία2
Φυσική2
Χημεία1
Αρχαία2
Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία 1,5
Σύνολο 11,5