Πρόγραμμα Σπουδών
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3
ΑΡΧΑΙΑ6ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6ΦΥΣΙΚΗ3ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6
ΛΑΤΙΝΙΚΑ3ΦΥΣΙΚΗ3ΧΗΜΕΙΑ3ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ3
ΙΣΤΟΡΙΑ3ΧΗΜΕΙΑ3ΒΙΟΛΟΓΙΑ3ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ3
Σύνολο Ωρών:15Σύνολο Ωρών:15Σύνολο Ωρών:12Σύνολο Ωρών:15


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3
ΑΡΧΑΙΑ7ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ7ΦΥΣΙΚΗ5ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ7
ΛΑΤΙΝΙΚΑ3ΦΥΣΙΚΗ5ΧΗΜΕΙΑ3ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ3
ΙΣΤΟΡΙΑ3ΧΗΜΕΙΑ3ΒΙΟΛΟΓΙΑ4ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ3
Σύνολο Ωρών:16Σύνολο Ωρών:18Σύνολο Ωρών:15Σύνολο Ωρών:16