Πρόγραμμα Σπουδών
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχαία - Γλώσσα)3 ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ2 ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχαία - Γλώσσα)3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχαία - Γλώσσα)3
Σύνολο6 Σύνολο 8 Σύνολο 8